09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

 

Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku ticari işletmeler, şirketler, kıymetli evrak, deniz ticareti, sigorta hukuku ana başlıklarından oluşmaktadır.

Ticaret Hukuku

-İmtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları

-Kurumlarla yapılan abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

-Enerji sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

-Üyelerin kooperatiften ihracına ilişkin itiraz davaları

-Kooperatif genel kurullarında alınan kararların iptali vs. davalar 

-Kooperatif Kanunu’ndan kaynaklanan davalar

-Tacirler arasındaki cari hesaplardan kaynaklanan davalar

-Kambiyo senetlerinden kaynaklanan davalar 

-Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri

-Ulusal ve uluslararası ticaret sözleşmeleri