09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

Osmanlı Tapu ve Nüfus Dava Avukatı Ankara Tag

Çetinel Hukuk & Danışmanlık Bürosu > Posts tagged "Osmanlı Tapu ve Nüfus Dava Avukatı Ankara"

Osmanlı Tapu ve Nüfus Davaları

Osmanlı Tapu ve Nüfus Davaları   Osmanlı Devleti'nde tap ve nüfus davaları kaza kadılarının her türlü davalarda verdikleri kararları ve merkezden gelen emirleri kaydettirdikleri mahkeme kayıtlarının bulunduğu Kadı sicilleri, (Şer'iyye sicilleri), Osmanlı nüfus ve aile bilgileri, yer değiştirme evlenme, boşanma kayıtlarının bulunduğu Atik nüfus kayıtları, Mal, eşya, kazanç gibi kayıtların tutulduğu Temettuat Kayıtları, Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten soy kütüğünün kayıtlı olduğu Şecere Kayıtları, Göç ile yerleştirilen kişiler ile mal varlıklarının tutulduğu defter İskan Defterleri, Gayrimenkullerin mahallinde tutulan Yoklama Defterleri, Arazi ve emlak yoklaması sırasında gayrimenkuller için takdir edilmiş olan harçların yıllar itibariyle tahsiline dair kayıtların yazıldığı,...

Continue reading