09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

Miras Hukuku

Miras Hukuku

 

Miras Hukuku Bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüyle denk olan bir durumun varlığında (gaiplik, ölüm karinesi), kişinin sahip olduğu mal Miras Hukukuvarlığını ve aynı şekilde zilyetliğin durumunun ne olacağını düzenleyen kuralları kapsayan özel hukuk dalıdır.

-Veraset ilamı ve hasımlı veraset davaları ile verasetin iptali davaları

-Vasiyetin iptali davaları

-Tereke ile ilgili her türlü dava

-Mirasın gerçek ve hükmen reddi davaları

-Vasiyet hazırlanması, mirastan ret işlemleri