09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

İdare Hukuku

İdare Hukuku

 

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. İdare Hukuku

-Çeşitli kamu kurumlarına karşı açılan işlemin iptali, göreve iade, tazminat vs. davalar

-Kurumlarca yapılan ihalenin feshine ilişkin davalar

-Kamu ihalelerinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

-İmar planlarının iptali vs. davalar

-Kamulaştırma kararlarının iptali davaları

-SİT, orman ve mera ile ilgili her türlü dava