09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

Kurucu Avukat Fevziye ÇETİNEL

Çetinel Hukuk & Danışmanlık Bürosu > Kurucu Avukat Fevziye ÇETİNEL

1964 Rize/Hemşin doğumlu olan Avukat Fevziye ÇETİNEL 1983-1987 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini ve avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1989 yılının başında, Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır.

Konusu gayrimenkul olan ortaklığın giderilmesi, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, şüfa, inanç sözleşmesi, Devlet’in tapu sicili ile ilgili objektif sorumluluğuna bağlı tazminat davaları, bağımsız bölümlerin arsa paylarının düzeltilmesi davaları, muris muvazası, hata, hile, tehdit konulu tapu iptal tescil davaları, bağış şartını ve ölünceye kadar bakma sözleşmesini ihlal konulu tapu iptal ve tescil davaları, taşınmaz üzerindeki intifa hakkının kaldırılması davaları, kamulaştırma amacına aykırı tasarruf nedeniyle tapu iptal ve tescil veya tazminat davaları, kadastro tespitine itiraz, kadastrodan başlayarak tapu sicilinde gerçekleşen yolsuz tespit ve tescil kaynaklı tapu iptal veya tazminat davaları, ecrimisil ve taşınmaz üzerindeki her türlü müdahalenin men’i konulu davalar, imar planlarının iptali davaları, taşınmaz üzerinde ipotek veya rehnin kaldırılması davaları, mirasçı bırakmadı gerekçesi ile Devlet eline geçen taşınmazlarla ilgili tapu iptal tescil veya tazminat davaları, taşınmaz kira tespiti, tahliye davaları, Osmanlı tapularının araştırılması, araziye uygulanarak fiilen ve hukuken akıbetlerinin araştırılması, Devlet elindeyse tapu iptal ve tescil, özel şahıs elinde olanlar için tazminat açılacak davaları, Osmanlı arşivlerinden ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde mevcut çok eski tarihli nüfus kayıtlarından yararlanarak hasımlı hasımsız veraset veraset ilamlarının çıkartılması, kişiler arasında ırsi bağ kurulması konulu davalar ve gayrimenkul hukuku ile ilgili diğer tüm sorunların idari veya adli yoldan çözülmesi konusunda uzmanlaşmıştır. İki çocuk annesi olup, orta derecede İngilizce bilmektedir.