09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

Dernekler Ve Vakıflar Tag

Çetinel Hukuk & Danışmanlık Bürosu > Posts tagged "Dernekler Ve Vakıflar"

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernekler ve Vakıflar Hukuku   Dernekler ve Vakıflar Hukuku 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Vakıflar ise, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.   Hizmetlerimizden Bazıları; -Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri -Gerekli izinlerin alınması -Genel Kurul toplantıların yapılması -Tüzüklerinin düzenlenmesi -Dernek ve vakıfların işleyişi ve feshine ilişkin davaların takibi -Derneklerin feshi halinde mal varlığının tasfiyesi vb....

Continue reading