09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

Emlak Avukatı Ankara Tag

Çetinel Hukuk & Danışmanlık Bürosu > Posts tagged "Emlak Avukatı Ankara"

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku   -Kamulaştırma bedelinin arttırılması davaları -Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları -Hukuki ve fiili el koyma nedeniyle tazminat davaları -İmar uygulamalarından kaynaklanan bedele dönüştürme davaları -Taşınmazın kamulaştırma amacından farklı kullanımı nedeniyle tazminat ve iade davaları -Tapu sicilinin düzgün tutulmaması nedeniyle devletin objektif sorumluluğuyla ilgili tazminat vs. davalar -Muris muvaazası ve inanç sözleşmelerine bağlı tapu iptal ve tescil davaları -Bedelde muvazaa, muvazaalı takas iddialarına dayalı ve diğer şufa (ön alım) davaları -İştirak ve/veya müşterek mülkiyet sahipleri arasındaki ortaklığın giderilmesi davaları, satış işlemleri, paraların paylaştırılması işlemleri -İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi işlemleri -Taşınmaza yapılan müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davaları -İrade fesadı nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları -İntifa hakkı şerhi, taşınmaz ipoteğinin kaldırılması...

Continue reading