09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

İcra ve İflas Davaları Avukatı Ankara Hukuk Tag

Çetinel Hukuk & Danışmanlık Bürosu > Posts tagged "İcra ve İflas Davaları Avukatı Ankara Hukuk"

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku   İcra ve İflas Hukuku Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebri icra hukuku (icra ve iflas hukuku) denir. İcra ve iflas hukuku 2 taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Takibin tarafları alacaklı ve borçludur. Talepte bulunan, icra takibini başlatan taraf alacaklı, aleyhine takip başlatılan yani borcu ödemekle yükümlü olan taraf ise borçludur. -Kambiyo takibine itiraz -Takiple ilgili icra memurunun yaptığı işlemlere karşı şikâyet yoluna başvuru -Takip hukukundan kaynaklanan her türlü menfi tespit ve istirdat davaları -İcra takibine yapılan itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları -Cebri taşınmaz...

Continue reading