09:00 - 18:00


info@cetinel.av.tr

0(312) 230 48 52


0(312) 231 36 99

Facebook

Twitter

Search
 

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

 

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik vb. makineler aracılığıyla toplanması, saklanması, işlenmesi ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.ankara-bilisim-hukuk-avukati

Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

1.) Savcılık şikayetleri

2.) İnternet ortamında doğan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü  

3.)Kişisel verilerin ve bilgi güvenliğinin korunması

4.) Siber Suçlar

5.) Haksız rekabete sebep olan fotoğraf, video, yazı vb. içeriklerin kaldırılması

6.) İnternet sitelerinden özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve kişilik haklarına zarar veren içeriklerin kaldırılması

7.) Maddi ve manevi tazminat davaları